Klachtenregeling

Als u bij een ergotherapeut onder behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat deze al het mogelijke doet u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? Lees dan verder.

Maak uw probleem bespreekbaar Bespreek uw probleem eerst met uw behandelend ergotherapeut. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent, of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om een aparte afspraak te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Indien u er samen niet uit komt of het probleem liever niet direct met uw therapeut bespreekt, dan is het ook mogelijk om een afspraak te maken met een collega.

Advies en ondersteuning Als u het moeilijk vindt uw behandelend ergotherapeut of diens collega rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een afdeling Informatie & Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) bij u in de buurt. De medewerkers kunnen u onder meer helpen bij het voorbereiden van een gesprek met uw behandelend ergotherapeut en het opstellen van een brief aan uw behandelaar. De regionale/provinciale afdelingen vallen onder Zorgbelang Nederland en werken onafhankelijk van hulpverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars. Voor meer informatie zie Zorgbelang Nederland: www.zorgbelang-nederland.nl

Klachtenloket Paramedici Misschien heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de ergotherapeut valt. U kunt uw klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. De klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici zal vervolgens contact met u opnemen. Bij hem kunt u ook terecht met vragen over het indienen van een klacht: www.klachtenloketparamedici.nl.