Ergotherapie na kanker

De ziekte kanker of de behandeling daarvan kan grote impact hebben op je dagelijks leven en op de uitvoer van activiteiten. Bijvoorbeeld door pijn of vermoeidheid lukt het niet goed je dagelijks leven weer op te pakken. Misschien is er sprake van een specifieke beperking, waardoor een dagelijkse activiteit niet meer goed verloopt. Ook kan er sprake zijn van verminderde mobiliteit of cognitieve problemen.

Ergotherapie na kanker kan helpen je dagelijks leven weer op de rit te krijgen. De ergotherapeut gaat samen met jou op zoek naar oplossingen voor je problemen.CSC_4752 Bijvoorbeeld door te kijken naar de manier waarop je een activiteit uitvoert of door het zoeken naar een nieuw evenwicht tussen activiteit en rust. Maar ook kan ergotherapie je begeleiden/coachen in de terugkeer naar de werkvloer.

Tijdens de eerste sessie gaan we in kaart brengen wat lastig gaat in je dagelijks leven. Ook stellen we samen een plan op hoe we aan de slag gaan.  Daarna kan er geoefend worden tijdens individuele sessies. Waar nodig vinden die bij je thuis of op het werk plaats. Een andere mogelijkheid is een groepsprogramma, waarin je leert om meer balans te krijgen in je leven. Op die manier leer je om ondanks je beperkingen als bijvoorbeeld pijn of vermoeidheid toch je dagelijks leven weer op te pakken.

Ergotherapie kan je helpen je kwaliteit van leven te vergroten!