Ergotherapie

 Wat is ergotherapie?
Ergotherapie richt zich op activiteiten van het dagelijks leven. Ergotherapie geeft inzicht in je dagelijkse activiteiten. Wat is belangrijk voor je? Wat geeft voldoening? Wat kost je moeite? Welke gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen spelen daarbij een rol? Zijn er lichamelijke klachten die invloed hebben op je dagelijks leven? Samen kunnen we bekijken welke activiteiten betekenisvol zijn. Welke activiteiten veel energie kosten en welke juist energie geven. De ergotherapeut kan je coachen hier meer balans in te krijgen en dit ook vol te houden. Samen met de ergotherapeut stel je je eigen doelen op en ga je aan het werk. Een ergotherapeut kan je niet genezen van je klachten. Wel kan de ergotherapeut je helpen weer grip te hebben op je dagelijks leven, ondanks de klachten die er zijn. Na het behandeltraject sta je meer in je kracht!

Een voorbeeld:
Karin is 34 jaar en wordt in haar dagelijks leven gehinderd door aanhoudende vermoeidheidsklachten. Karin is meerdere malen bij de huisarts geweest, maar de klachten worden niet minder. Karin wil niet bij de pakken neer zitten en ondanks de vermoeidheid haar leven weer op de rit krijgen en kunnen doen wat voor haar belangrijk is.
In de ergotherapie behandeling is heel uitgebreid bekeken welke taken en activiteiten Karin doet en weer wil gaan doen. Aan de hand daarvan hebben Karin en de ergotherapeut een plan opgesteld hoe Karin deze doelen kan bereiken. Het resultaat is dat Karin heeft geleerd hoe zij haar dagen zo kan indelen dat zij veel van haar taken en activiteiten weer kan uitvoeren.

Voor wie is ergotherapie geschikt?
Ergotherapie is geschikt voor iedereen die beperkingen, groot of klein,  ervaart in zijn dagelijks leven. Lees op de site eens verder over ergotherapie bij verschillende doelgroepen.